خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

    ابدالازم نیست ماویژگی های مشترک داشته باشیم یادراندیشه ونگرش یکسان باشیم براین اساس مردان وزنان زیادی رادیده ایم که درقاره های دیگرمتولدشده اند وباهم زندگی می کنند کاربردکلمه توافق برای تداوم دوستی اشتباهی رایج است اگر اینطوربود همه عقیم می شدند براساس دیالکتیکی قادرم اثبات کنم که هیچ دوانسان همفکری وجودنداردوحتی فراتر ازآن انسانیباعقایدثابت وجودنداردبقول راسل شما نمی توانیددوبارپادریک رودخانه بگذارید زیرازمان می گذردونه شما آن انسانید وآب می گذردونه آن رودخانه همان رودخانه باوجوداین حقیقت چگونه می توان انسانهایی باویژگی های مشترک ویابینش یکسان سراغ کرددرصورتی که ماهم همان نیستیم به عقیده من برای تداوم ارتباط مهمترین اصل احترام است براساس احترام مادیگران راموردقضاوت قرارنمی دهیم براساس پیش فرض یاپس فرض نظری نمی دهیم درک می کنیم بی آنکه بخواهیم درک شویم می فهمیم دیگران هم همان احساسات رویاها ترس ها اشتباهات و...رادارندکه ماداریم براساس احترام مابه دنایی می رسیم براساس احترام مامی دانیم که همانقدرکه عقایدونظرات وباورها وسلیقه هاوعلاقه ها برای من مهم هستندبرای آنهاهم مهم است می دانیم که نباید انتظارداشته باشیم دیگران مانند ماباشندونمی توانند باشند
    این مطلب تا کنون 25 بار بازدید شده است.
    منبع
    برچسب ها : براساس ,احترام ,رودخانه ,باشیم ,براساس احترام ,برای تداوم ,

تبلیغات


    محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر